ZALOGUJ ADMIN | COOKIES

© NOCLEGIDĄBKI.PL 2021 BLOG DĄBKI

Redakcja portalu noclegidabki.pl nie odpowiada za treść wpisów obiektów noclegowych.  Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz Politykę Prywatności.

20 kwietnia 2021
Dąbki fakultatywne. Leśna piątka Góra Chełmska Koszalin. Niedaleko od Dąbek w odległości 20 km znajduje się jednym z najpiękniejszych parków
19 lutego 2021
Najlepsze i dzikie plaże Dąbki. Decydując się na wczasy nad polskim morzem bierzemy pod uwagę wiele różnorodnych czynników. Jednym z
Imię i Nazwisko
Telefon
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wymagane pola!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Redakcja portalu noclegidabki.pl nie odpowiada za treść wpisów obiektów noclegowych.  Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz Politykę Prywatności.

20 kwietnia 2021
Dąbki fakultatywne. Leśna piątka Góra Chełmska Koszalin. Niedaleko od Dąbek w odległości 20 km znajduje się jednym z najpiękniejszych parków
19 lutego 2021
Najlepsze i dzikie plaże Dąbki. Decydując się na wczasy nad polskim morzem bierzemy pod uwagę wiele różnorodnych czynników. Jednym z
Imię i Nazwisko
Telefon
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wymagane pola!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

20 kwietnia 2021
Dąbki fakultatywne. Leśna piątka Góra Chełmska Koszalin. Niedaleko od Dąbek w odległości 20 km znajduje się jednym z najpiękniejszych parków
19 lutego 2021
Najlepsze i dzikie plaże Dąbki. Decydując się na wczasy nad polskim morzem bierzemy pod uwagę wiele różnorodnych czynników. Jednym z
Imię i Nazwisko
Telefon
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wymagane pola!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Redakcja portalu noclegidabki.pl nie odpowiada za treść wpisów obiektów noclegowych.  Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz Politykę Prywatności.

 1. Użytkownik jest to osoba prywatna, fizyczna i prawna, która dobrowolnie zarejestrowała się w serwisie w portalu turystycznym.

 

PUBLIKACJE

 

 1. Wszelkie materiały publikowane przez Portal Turystyczny Dąbki - noclegidabki.pl oraz partnerów serwisu, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania pozwolenia, zgodnie z działem "Własność prawna i zasady korzystania z zasobów serwisu".
 2. Użytkownicy publikujący swoje artykuły, zdjęcia, dane adresowe itp., oświadczają, że posiadają pełne prawa do użytych materiałów oraz grafik lub zgodę ich autorów. W przypadku opracowań na bazie przewodników lub stron internetowych, Użytkownik musi podać źródło i bibliografię w treści swojego artykułu. Opublikowując treści, Użytkownik portalu oświadcza, że nie dopuścił się plagiatu oraz nie naruszył praw autorskich lub innej formy własności treści intelektualnych i innych. Wszelka odpowiedzialność za aktywności niezgodne z prawem przechodzą na autora artykułu. Portal noclegidabki.pl, nie ponosi winy za szkody poniesione i spowodowane poprzez wykorzystanie zasobów  - Użytkownik korzysta, przesyła i publikuje na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownicy przesyłający lub publikujący treści, artykuły, zdjęcia, grafiki oświadczają, że posiadają wszystkie prawa do publikacji, publikacja jest zgodna z prawdą, stanowi ich własność intelektualną lub artystyczną. 
 4. Administrator i moderatorzy Portalu Dąbki noclegidąbki.pl mogą i posiadają prawo by bez konsultacji usuwać treści, zdjęcia i materiały niezgodne z regulaminem, kopiowane, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd Użytkowników lub niezgodne z sensu stricto przeznaczeniem Portalu.
 5. Portal Turystyczny Dąbki - noclegidabki.pl jest platformą internetową mającą na celu promocję i rzetelną aktualizację informacji o Uzdrowisku Dąbki powiat sławieński, w szczególności w zakresie informacji dotyczących opisów atrakcji turystycznych, miejsc przyrodniczych, wypoczynku letniego, komunikacji publicznej, szlaków rowerowych i pieszych oraz bazy noclegowej tj,: domki letniskowe, apartamenty, pokoje, ośrodki wczasowe, sanatoria, pola namiotowe, domki wczasowe i inne formy zakwaterowania krótkotrwałego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Portal Turystyczny Dąbki - noclegidabki.pl zastrzega prawa do interpretacji regulaminu i treści portalu, wszystkie wskazania i uwagi od Użytkowników dotyczące publikowanych treści, artykułów, zdjęć, opisów, recenzji, reportaży, przewodników, danych powinny być składane w formie elektronicznej na adres: noclegidabki@gmail.com. Administrator portalu niezwłocznie i w terminie nieprzekraczającym 14 dni prześle na wskazany adres e-mail rozpatrzenie roszczenia lub zmianę wskazanych treści. 
 2. Portal Turystyczny Dąbki - noclegidabki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jego interpretacji na pisemne żądanie Użytkownika lub podmiotu oraz prowadzenia konsultacji pomiędzy Użytkownikami w przypadku sporu. 
 3. Administrator Portalu nie przechowuje, nie przetwarza, nie zbiera, nie archiwizuje żadnych danych osobowych oraz danych wrażliwych odwiedzających i użytkowników. Wszystkie dane i informacje podane lub przesłane przez odwiedzających i użytkowników pozostają w ich zakresie odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie oraz w sporach, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawne.

ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH UMIESZCZONYCH W PORTALU NOCLEGIDABKI.PL

 

PROLEGOMENA

 

 1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z portalu: Lokalny Portal Turystyczny noclegidabki.pl. Osoby korzystające z serwisu są obowiązane do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. Nazwa portalu oraz adres strony, nie może być wykorzystany w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą nie nawiązującą do usługi informacyjnej oferowanej w treściach internetowej publikacji serwisu. Jeżeli Użytkownik portalu nie akceptuje zapisów przedmiotowego Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić portal turystyczny Dąbki - noclegidabki.pl.

 

WŁASNOŚĆ PRAWNA I ZASADY UŻYTKOWANIA PORTALU.

 

 1. Właścicielem treści serwisu tj.: publikacja, tekst, reportaż, felieton, korespondencja, recenzja, informacja prasowa, opis, artykuł, opinie jest portal noclegidabki.pl (noclegi Dąbki pl) oraz autorzy artykułów, zdjęć, schematów, map i opisów. Wszelkie kopiowanie, przepisywanie, przetwarzanie maszynowe, elektroniczne i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach wszystkich tekstów, zdjęć i grafik umieszczonych kompleksowo w serwisie bez wiedzy i pisemnej lub elektronicznej zgody redakcji portalu jest zabronione, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. ze zmianami.
 2. Portal Turystyczny Dąbki - noclegidabki.pl zezwala na  nieodpłatne korzystanie z zasobów serwisu dla osób indywidualnych, instytucji, turystów i wczasowiczów tylko i wyłącznie do użytku własnego i w celu poszerzenia wiedzy dotyczących: atrakcji w m. Dąbki i okolicy, rezerwacji noclegu w bazie noclegowej Dąbek, opinii o miejscach atrakcji turystycznych, informacji publicznej oraz     podczas uprawiania indywidualnej turystyki kwalifikowanej. Mile widziane informacje o korzystaniu z zasobów serwisu - forma pisemna, e-mail, forum.
 3. Portal Turystyczny Dąbki - noclegidabki.pl zgadza się również na nieodpłatne wykorzystanie zasobów serwisu nauczycielom, instruktorom sportów, instruktorom harcerskim i PTTK oraz kadrze pedagogicznej do prowadzenia niekomercyjnych wycieczek z dziećmi i młodzieżą, jeśli celem jest promocja turystyki i krajoznawstwa okolic Uzdrowiska Dąbki - w przypadku cytowania treści prosimy o pisemną informację o skorzystaniu z materiałów. (zgoda nie dotyczy obozów, kolonii , imprez turystycznych itp., jeśli organizowane są przez osoby prawne, fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą).
 4. Użytkownicy publikujący swoje materiały w naszym serwisie wyrażają zgodę na współdzielenie praw autorskich z portalem, w przypadku wykorzystania do wydawnictw komercyjnych autorzy zobowiązują się odrębnego zawarcia umowy.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, opisów, zdjęć, adresów, danych kontaktowych, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji lub wypowiedzi na koncie własnym lub ogólnym udziela dla portalu noclegidąbki.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych danych.

 

UŻYTKOWNICY

 

 1. Odwiedzającym serwis jest każda osoba korzystająca  z  zasobów www.noclegidąbki.pl, nie posiadająca konta w serwisie. Korzystanie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja w serwisie jest całkowicie dobrowolna, ogranicza jednak możliwości korzystania z zasobów strony.

REGULAMIN PORTALU DĄBKI